Corona.jpg

VIKTIG INFORMATION

2020-03-13

I syfte att undvika en eventuell spridning av coronaviruset vidtar Olofsfors AB ett flertal försiktighetsåtgärder.

Alla besökare ska kontakta Olofsfors AB innan eventuellt besök. Produktionen kommer att fortgå som vanligt.
Vi kommer att göra allt för att uppfylla våra åtaganden.
Detta gäller tills vidare.