Historia

fabrik.jpg

2011–2012

Utbyggnad av produktionslokaler för expansion av verksamheten.

h-iggestund.png

2011

Iggesund Forest blir ett systerbolag.

2010.PNG

2010

Stora investeringar i våra produktvarumärken.

2002_04.PNG

2002-04

Strategiska beslut: Produktionen stannar i Olofsfors. Investeringar i en helt automatiserad produktionslina.

1999.PNG

1999

Helt nya lokaler för slitstål och en ny kontorsbyggnad byggs.

1991.PNG

1991

Världens mest moderna, helt automatiserad vägstålslinje byggs.

1984.PNG

1984

P300. En banbrytande innovation.

1982.PNG

1982

Pehr Wikström köper Olofsfors AB från Masonit AB.

1975.PNG

1975

Förvärv av System Svedlund, totalt 34 anställda. Tillverkar band till skogsmaskiner.

1973.PNG

1973

Snabb anpassning av borstål, stora konkurrensfördelar.

1929.PNG

1929

Nordmalings Ångsåg AB bygger Europas första masonit fabriken.

1908_60.PNG

1908-60

Smide av kedjor till flytande timmer.

1876.PNG

1876

Tillverkar stål för vagnshjul och slädar. Stora investeringar i verk.

1861_86.PNG

1861-86

Pehr Wikström grundar Nordmalings Ångsåg AB, köper delar av Olofsfors järnbruk. 1886 blir Nordmalings Ångsåg ägare till Olofsfors järnbruk.

1762.PNG

1762

Olofsfors etablerar sig vid Leduån i Nordmaling. John Jennings, en av de mäktigaste män i Sverige, får en idé. Fördelar: vattenkraft, skog, närhet till havet.