Pressmeddelande: 400 stekpannor till Ukraina

5 april 2023

400 stekpannor tillverkas för leverans till krigsutsatta i Ukraina

Ukrainapannan är ett initiativ från medarbetarna på Olofsfors AB som grundar sig i viljan att kunna göra något för människorna i Ukraina som varje dag lever i en krigszon. Inspirationen kom från den tillverkning av vedkaminer som dragits i gång av flera företag i Sverige. ”Målet är att vi direkt efter påsk ska kunna skicka ner 400 stekpannor till Ukraina”, säger Tomas Strömberg, produktionschef på Olofsfors AB.

När initiativen kring Ukrainakaminerna började bli kända i media diskuterades det bland medarbetarna på Olofsfors AB om möjligheterna för företaget att kunna göra något liknande för de krigsutsatta medborgarna i Ukraina. Att försöka göra något i en oerhört svår situation där vinterkyla och elbrist förvärrat deras situation. Vad skulle Olofsfors kunna bidra med som komplement till kaminerna, och vad passar Olofsfors produktion?

Bakgrunden till stekpannan

Det var på ett ledningsgruppsmöte en fredag i december som medarbetarnas initiativ lyftes av produktionschefen. Att kunna använda Olofsfors kunnande om stål till att utforma en stekpanna för inom- och utomhusbruk som man dels skulle kunna använda på ovan nämnd vedkamin/plan värmekälla, dels kunna använda över öppen eld. Ett initiativ som Olofsfors VD Urban Hadarsson och ledningsgruppen snabbt ställde sig bakom.

"Redan måndagen därefter tog en av Olofsfors produktutvecklare fram en första ritning för det som internt kom att kallas för Ukrainapannan. Plåt köptes in, ritningen förfinades och vi tog fram egna pressverktyg”, berättar Hadarsson.

Muttrar svetsas fast för de löstagbara benen och pannorna packas i en förvaringspåse.

”Stekpannan är flexibelt utformad för många användningsområden. Ungefär som en Muurikka-panna med ben, för användning över eld samt på de kaminer som tillverkats till Ukraina. Den ska också gå att använda som en vanlig stekpanna inomhus”, säger Fredrik Haldammen, produktutvecklingschef på Olofsfors.

Olofsfors som bolag tar kostnaden för plåt, pressverktyg, maskintid och arbetstid. Medarbetarna hjälper på frivillig basis med sin fritid när de gemensamt skall packa alla pannor inför transporten till Ukraina.

Företaget planerar att använda stiftelsen Filippus för transporten av pannorna till Ukraina. Filippus är en Örnsköldsviksbaserad hjälporganisation med verksamhet sedan 1993 som genomför hjälptransporter. De har sedan krigsutbrottet i Ukraina genomfört insatser genom sin verksamhet Ukrainahjälpen. Organisationen stöds av organisationer, företag, fackföreningar, församlingar och privatpersoner. Det ekonomiska vilar helt på frivilliga donationer och insatser, vilket betyder att inga statliga bidrag erhålls.

Olofsfors kommer också att producera ett drygt 100-tal pannor som de anställda erbjuds köpa. Intäkterna från den försäljningen, där målet är att komma över 50.000kr, kommer oavkortat skänkas till just Filippus.

”Under hela vägen har detta initiativ drivits framåt av våra medarbetares vilja att kunna göra något.
Att hjälpa till med det man kan känns självklart”, avslutar Urban Hadarsson.

 

För frågor eller mer information, vänligen kontakta:

Urban Hadarsson
VD
Telefon: 070-345 32 15
E-post: urban.hadarsson@olofsfors.se


Fredrik Haldammen
Produktutvecklingschef
Telefon: 070-584 12 83
E-post: fredrik.haldammen@olofsfors.se


Olofsfors AB har ca 150 anställda och företaget arbetar med försäljning och tillverkning inom två affärsområden: Band och slirskydd till gummihjulsburna maskiner samt slitstål till entreprenadmaskiner. Kunderna återfinns i nästan alla världsdelar. Huvudkontoret är etablerat i Olofsfors i Nordmalings kommun och här sker även tillverkningen. Företaget har en omsättning på ca 500 Mkr.

Olofsfors kärnvärden är: Kunskap, Kvalitet och Hållbarhet

”Det blev ett fint resultat för en viktig sak”, säger Anders Eriksson, Operatören som pressar pannorna på Olofsfors AB

”Bra om stekpannorna kommer till användning för de som behöver”, säger Christofer de Wall, Operatören som laserskär pannorna på Olofsfors AB.

”Det tar mer tid än man tror att producera pannorna, men grundidén är bra. Positivt om vi kan hjälpa till”, säger Tomas Häggström, Svetsoperatör på Olofsfors AB

Olofsfors AB

Telefon: 0930-396 00
E-post: order@olofsfors.se
Adress: Olofsfors AB
Olofsfors 11
SE-914 91 Nordmaling, SE

Karta

Söker du en kontaktperson?